Cercetare

Catedra desfășoară o intensă activitate ştiinţifică, colaborând cu prestigioase instituţii ştiinţifice din republică (AŞ RM, Institutul Microbiologie a Solului al AŞ RM, Catedra Tehnologia Medicamentului USMF, Centrul Cardiologic Naţional, Catedra Sănătate Publică şi Management „Nicolae Testemiţanu”, Laboratoarele ştiinţifice, morfologice şi biochimice ale LCCŞ al USMF, Centrele stomatologice private „Fala – Dent”, „Caracaş – Dental”, „Untila – Dent”) şi de peste hotare (Ucraina, SUA, Germania, România ş.a.), implementează cele mai moderne metode de tratament.

Cadrele didactice ale catedrei participă activ la organizarea congreselor stomatologilor din Moldova, a conferinţelor şi seminarelor ştiinţifico-practice republicane cu medicii stomatologi ce abordează probleme de actualitate ale stomatologiei. Astfel, au fost organizate 14 conferinţe republicane, 2 congrese ale ASRM (XI şi XII), 6 campionate republicane în estetica stomatologică şi au fost efectuate 10 stagii ale membrilor catedrei în importante centre  medicale de profil de peste hotare.

Direcţia ştiinţifică principală – „Afecţiunile stomatologice de bază. Profilaxie şi tratament”. În limitele acestui subiect ştiinţific de referință au fost susţinute 6 teze de doctor în  medicină (1999-2007).

Catedra este un important așezământ de pregătire a cadrelor ştiinţifice. Colectivul catedrei, sub conducerea prof.univ. V.Burlacu, a pus bazele endodonţiei clinice şi terapiei restaurative în Republica Moldova. Aici tinerii cercetători în domeniu pregătesc pentru susţinere tezele de doctorat.

Realizările ştiinţifice din ultimii zece ani sunt reflectate în articole inserate de importante în reviste de peste hotare – 7, și  din ţară – 5, articole în culegeri – 83, comunicări la foruri ştiinţifice naţionale – 32, comunicări la foruri ştiinţifice internaţionale – 7. Catedra a elaborat 3 manuale, 15 ediții metodice, iar rodul activității inovaționale sunt cele 11 brevete de invenţie  și 83 certificate de inovaţie.

 Teze de doctorat în curs de executare

« Tratamentul funcţional direcţionat la pacienţii cu Disfuncţii temporo-mandibulare ». (doctorand Lilian Nistor) – conducător ştiinţific, conferenţiar universitar Valeriu Fala. Va fi elaborat un tratament funcţional direcţionat al disfuncţiilor temporo-mandibulare.

« Anatomia clinică microscopică a spaţiului endodontic». (doctorand Ştefan Gospodaru) – conducător ştiinţific, conferenţiar universitar Valeriu Fala. În premieră în RM va fi modelat un panoramic electrono-microscopic al spaţiului endodontic.

«Diagnosticul timpuriu al parodontitei marginale cronice incipiente şi măsuri de prevenţie a avansării procesului ». (doctorand Tatiana Lazu). Studiul va estima valoarea unor  teste timpurii penyru diagnosticarea formei incipiente de parodontită marginală cronică pentru programarea tratamentului şi măsurilor de prevenţie.

« Tratamentul mini-invaziv al cariei aproximale la dinţii laterali » (doctorand ????), studul va tenta tratamentul  dinţilor laterali cu carie prin tehnologia de tunelizare şi obturare cu Flow compozitul SDR.

„Analgezia inhalatorie în managmentul pacientului cu afecţiuni carioase şi pulpare”  - conducător ştiinţific V. Burlacu, consultant ştiinţific Stanislav Groppa. În calitatea de preparat sedativ şi antidolor la tratarea cariilor şi pulpitei dentare va fi folosit preparatul Phentrox sub formă înhalată.

« Tratamentul terapeutic raţional al defectului cuneiform ». (doctorand  Friptu Dumitru) – conducător ştiinţific V. Burlacu. Urmează a fi studiată epidemiologia defectelor cuneiforme în ţară și punctate  măsurile de tratament şi prevenţie a lui.

BioR în terapia endodontică a periodontitei apicale cronice la dinţi imaturi” (doctorand Istarti Dorin) – conducător ştiinţific prof. univ. V. Burlacu.

Aspecte moderne în etiologia şi patogenia eroziunilor dentare: clinică, diagnostic, tratament şi prevenţie” (doctorand Vasilaşcu Adriana) – conducător ştiinţific prof. univ. V. Burlacu.