Istoric

O necesitate permanentă extrem de importantă a fost şi este perfecţionarea sistematică postuniversitară a medicilor. Perfecţionarea medicilor de profil stomatologic, în faza sa incipientă, avea loc în cadrul catedrelor de profil – terapeutic, ortopedic şi chirurgie stomatologică. Ulterior în acest scop au fost înfiinţate cursuri speciale de perfecţionare şi specializare a medicilor:

Perfecţionarea medicilor stomatologi terapeuţi începe cu anul 1975. Ea se efectua în cadrul catedrei Stomatologie Terapeutică a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (ISMC), ulterior reorganizat în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” (USMF), responsabil de organizare fiind dr. în med., asist. univ. A.Eni. Cursul de stomatologie terapeutică şi pediatrică a fost organizat în februarie 1977 fiind condus de conf. A.Cuşnir. Componenţa iniţială a acestui curs: A.Cuşnir (şef), A.Eni, (asistent), Z.Timofei (laborant). Bazele cursului au constituit secţiile de stomatologie din: Policlinica Nr.11, Spitalul Clinic Republican, Policlinica Orăşenească pentru copii Nr.4. Actualmente aceste baze sunt: Asociaţia Medicală Teritorială Botanica, Asociaţia Medicală Teritorială Centru, Policlinica Constructorul, Centrul republican de cardiologie. Cursul de stomatologie terapeutică şi infantilă organiza iniţial cicluri pentru perfecţionarea stomatologilor din Moldova şi Ucraina cu următoarele teme: Specializare, Perfecţionare generală în stomatologie terapeutică, Pefecţionare în stomatologie generală, Perfecţionare în stomatologie pediatrică, Perfecţionare tematică (Afecţiunile parodontale şi ale mucoasei bucale). Anual la acest curs se perfecţionau 30-40 stomatologi şi 10-12 stomatologi pediatri atingând în prezent 185-250-275. Grupurile de studii includeau 5 cursanţi. Ciclul de perfecţionare generală în stomatologie dura patru luni, iar perfecţionările tematice durau două luni.

Pe parcursul anilor 1980-1988 erau invitaţi să ţină lecţii specialişti din domeniul stomatologiei: şeful catedrei de stomatologie pediatrică  prof. T.Vinogradova (Institutul de Perfecţionare a Medicilor din Moscova); şeful catedrei stomatologie terapeutică prof. Iu.Fiodorov (Institutul de Perfecţionare a Medicilor din Sanct-Petersburg)

Cursul de stomatologie terapeutică şi pediatrică inaugurat în anul 1977 şi condus de conf. A.Cuşnir, iar între anii 1986-1991 este inclus în cadrul Catedrei de stomatologie a FPM sub conducerea prof.univ. M.Buşan. În anul 1986 a fost fondată prima catedră de stomatologie la Facultatea de perfecţionare a medicilor – Catedra stomatologie FPM (şef – prof.univ. M.Buşan) în baza unirii cursurilor de stomatologie ortopedică, chirurgie stomatologică, stomatologie terapeutică (numite mai sus). Ea a existat până în anul 1991 când, graţie suprasolicitării numărului sporit de cursişti, catedra a fost scindata în: Catedra stomatologie terapeutică FPM (şef – prof.univ V.Burlacu), Cursul de ortopedie şi chirurgie stomatologică FPM (şef – prof.univ. M.Buşan), Cursul de chirurgie oro-maxilo-facială FPM (şef – prof.univ. V.Topalo).

Catedra Stomatologie Terapeutică FPM, fondată în anul 1991, este succesoarea directă a Cursului de Stomatologie terapeutică şi pediatrică (vezi mai sus). Ea este condusă de prof.univ V.Burlacu ales prin concurs în 1991. Prof. univ. V. Burlacu este fondatorul conceptului didactico-ştiinţific al stomatologiei terapeutice la FPM al USMF.

Actualmente cadrele didactice ale catedrei sunt: şef catedră, prof. univ, d.ş.m. Valeriu Burlacu, conf. univ., d.ş.m.  Anatolie Cuşnir, conf. univ., d.ş.m. Vasile Zagnat, asist. univ., d.ş.m. Ana Eni, conf. univ., d.ş.m. Angela Cartaleanu, asist. univ., d.ş.m. Elvira Ursu, asist. univ., d.ş.m. Ala Ojovan, asist. univ., d.ş.m. Valeriu Fala, asist. univ., d.ş.m. Tudor Costru.