Publicaţii

Manuale, cursuri, îndrumare, elaborări metodico-didactice:

 1. Burlacu V., Eni Ana., Bezman T., Cartaleanu Angela. Stomatologie Terapeutică:Îndrumar didactico-metodic. – Chişinău, 1996. – 199 p.
 2. Burlacu V., Fala V. Secretele endodontologiei clinice: Ghid practic. – Chişinău: CCRE „Presa”, 2007. – 132+28 p.
 3. Burlacu V., Eni Ana, Cartaleanu Angela, Ojovan Ala, Ursu Elvira. Stomatologie terapeutică în probleme clinice situative. – Chişinău: CE UASM, 2007. – 126 p.
 4. Cuşnir A., Burlacu V., Toma S. Modificările linquale în diverse afecţiuni generale şi de sistem. – Chişinău, 2000. – 15 p.
 5. Godoroja P., Burlacu V. Curs de stomatologie infantilă. – Chişinău, 1992. – 160 p.
 6. Eni Ana. Stomatologie pentru toţi: Ghid-îndrumar+modele de completare a fişelor de observaţie+sfaturi practice. – Chişinău: Ed. enciclop. “Gheorghe Asachi”, 1992. – 61 p.
 7. Eni Ana. Parodontologie (Prezentare schematică): Chid didactico-metodic. – Chişinău: CEP Medicina, 2003. – 86 p.
 8. Eni Ana. Afecţiunile mucoasei bucale. – Chişinău, 2005. – 265 p.
 9. Eni Ana., Chilari A. Afecţiunile complexului mucoparodontal. – Chişinău: CEP Medicina, 2007. – 380 p.
 10. Ojovan Ala. Stomatologie şi performanţă în ritmul actualităţii. – Chişinău: Bons Offices, 2005. – 44 p.
 11. Бурлаку В., Загнат В., Карабелли О. Клинико-анатомические особенности строения постоянных зубов, полости и корневых каналов. – Кишинэу, 2000. – 43 с.
 12. Гирудотерапия: Методические рекомендации для врачей-стоматологов и резидентов стоматологисеского факультета / А.С. Кушнир и др. – Кишинев, 2004. – 20 с.
 13. Деформирующая форма хронического рецидивирующего афтозного стоматита (клиника и лечение): Методические рекомендации / Сост. А.С.Кушнир и Г.В. Чебанаки. – Кишинев, 1991. – 9 с.
 14. Загнат В.Ф., Хазанова В.В., Дмитриева Н.А. Микроскопические методы в оценке состоянии тканей пародонта. Методические рекомендации. – М., 1991. – 12 с.

Articole ştiinţifice (din ultimii 10 ani):

 1. Burlacu V. Unele măsuri tactice în dezvoltarea contemporană a stomatologiei terapeutice naţionale // Probleme actuale de stomatologie / Materialele Congr. III naţion. al medicilor-stomat. Consacr. Jub. De 40 ani ai Fac. Stom. A USMF “N.Testemiţanu”, 7-8 sep. 1999. – P.11-14.
 2. Burlacu V., Rudic V., Gudumac V., Cartaleanu A., Ursu E., Timcenco L. O direcţie nouă în tratamentul afecţiunilor inflamatorii dento-alveolare // Probleme actuale de stomatologie / Materialele Congr. III naţion. al medicilor-stomat. Consacr. Jub. De 40 ani ai Fac. Stom. A USMF “N.Testemiţanu”, 7-8 sep. 1999. – P.24-25.
 3. Burlacu V., Fala V., Cartaleanu A., Ursu E., Burlacu V., Vataman T. Unele particularităţi de activitate cu sistema restaurativă modernă “Point -4” // Anale Ştiinţifice a USMF “Nicolae Testemiţanu”. Vol. III. – Chişinău, 2004. – P.511-514.

 4. Burlacu V., Sprânceană E., Sprânceană E., Cartaleanu A., Vataman T. Procedeu de construire directă a punţilor adezive // Anale ştiinţifice ale Uiversităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  Nicolae Testemiţanu. Volumul 4. Probleme clinico-chirurgicale. Zilele Universităţii consacrate anului Nicolae Testemiţanu cu prilejul aniversării a 80 ani de la naştere. 16-19  oct. 2007. Ediţia a VIII-a. – Chişinău: CEP „Medicina”, 2007. – P.476-479.
 5. Burlacu V., Cartaleanu A., Ursu E., Burlacu V., Botezatu A. Unele principii ale conduitei în terapia de refacere directă cu compozite şi cimenturi glasionomere // Anale Ştiinţifice ale Uiversităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  Nicolae Testemiţanu. Volumul 4. Probleme clinico-chirurgicale. Zilele Universităţii. 15-17  oct. 2008. Ediţia a IX-a. – Chişinău: CEP „Medicina”, 2008. – P.312-315.
 6. Burlacu Valeriu. Terapie modernă de refacere directă cu sisteme compoziţionale // Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-al XIV-lea Congres Naţional  ASRM. – 2008. – Nr.2(7). – P.28-30.
 7. Burlacu V., Fala V., Cartaleanu A. BioR terapie a periodontitei apicale cronice granulomatoase // Medicina stomatologică: Publicaţie oficială a Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova (ASRM) / Ediţie consacrată celui de-al XIII-lea Congres Naţional al ASRM. Chişinău: Grafema Libris, 2006. – P.38-40.
 8. Cartaleanu A., Burlacu V., Cuşnir A., Ursu E., Stratu V., Otrublenco V. Examinarea în timp a efectului de tratament al pulpitei acute de focar cu preparate microbiene // Anale Ştiinţifice a USMF “Nicolae Testemiţanu”. Vol. IV. – Chişinău, 2001. – P.322-324.
 9. Cartaleanu A., Burlacu V., Burlacu V., Vataman F, Stratu V. BioR terapia cariei profunde şi a unor forme de pulpită // Medicina stomatologică: Publicaţie oficială a Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova (ASRM) / Ediţie consacrată celui de-al XIII-lea Congres Naţional al ASRM. Chişinău: Grafema Libris, 2006. – P.75-76.
 10. Eni А. Tratamentul gingivo-stomatitelor ulcero-necrotice cu VMM şi PAU D’ARCO // Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-al XIV-lea Congres Naţional  ASRM. – 2008. – Nr.2(7). – P.77.
 11. Eni A., Chiriac O., Vlas Şt. complexul muco-parodontal, medicul stomatolog şi pacientul // Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-al XIV-lea Congres Naţional  ASRM. – 2008. – Nr.3(8). – P.12-15.
 12. Fala V., Burlacu V., Fala V., Cartaleanu A., Burlacu V. BioR–terapia granulomului chistic // Anale ştiinţifice ale Uiversităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  Nicolae Testemiţanu. Volumul 4. Probleme clinico-chirurgicale. Zilele Universităţii consacrate anului Nicolae Testemiţanu cu prilejul aniversării a 80 ani de la naştere. 16-19  oct. 2007. Ediţia a VIII-a. – Chişinău: CEP „Medicina”, 2007. – P.487-492.
 13. Fala V. Procedeu de confecţionare a punţii dentare cu utilizarea suporturilor implantante // Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-al XIV-lea Congres Naţional  ASRM. – 2008. – Nr.3(8). – P.33-34.
 14. Ojovan A. Constituirea stomatologiei autohtone pe baze ştiinţifice // Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. Vol. 2.Ediţia I. – Chişinău, 2000. – P.318-323.
 15. Ojovan A. Studierea evoluării stomatologiei: aspecte metodologice // Probleme actuale ale sănătăţii populaţiei şi reformei asistenţei medicale. – Chişinău, 2000. P.27-29.
 16. Ojovan A. Evoluarea preparatelor fitoterapeutice în stomatologia autohtonă // Anale ştiinţifice ale Uiversităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  Nicolae Testemiţanu. Volumul 4. Probleme clinico-chirurgicale. Zilele Universităţii consacrate celor 15 ani de la proclamarea independenţei  Republicii Moldova. 19-20  octombrie 2006. Ediţia a VII-a.– Chişinău: Medicina, 2006. – P.442-446.
 17. Ojovan A. Acordul informat în stomatologie // Anale ştiinţifice ale Uiversităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  Nicolae Testemiţanu. Volumul 4. Probleme clinico-chirurgicale. Zilele Universităţii consacrate anului Nicolae Testemiţanu cu prilejul aniversării a 80 ani de la naştere. 16-19  oct. 2007. Ediţia a VIII-a. – Chişinău: CEP „Medicina”, 2007. – P.500-504.
 18. Ojovan A. Imperative teoretice ale medicinei stomatologice // Anale Ştiinţifice ale Uiversităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  Nicolae Testemiţanu. Volumul 4. Probleme clinico-chirurgicale. Zilele Universităţii. 15-17  oct. 2008. Ediţia a IX-a. – Chişinău: CEP „Medicina”, 2008. – P.377-382.
 19. Ursu E., Burlacu V., Cartaleanu A., Dodi I. Tratament endodontic reparativ al periodontitei apicale cronice // Anale Ştiinţifice a USMF “Nicolae Testemiţanu”. Vol. IV. – Chişinău, 2001. – P.351-355.
 20. Ursu E., Burlacu V. ş.a. Tratamentul discromiilor de etiologie endodontică cu opalescence endo,  opalescence extra boost, opalescencePF 20% // Medicina stomatologică: Publicaţie oficială a Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova (ASRM) / Ediţie consacrată celui de-al XIII-lea Congres Naţional al ASRM. Chişinău: Grafema Libris, 2006. – P.68-69.
 21. Ursu E., Cartaleanu A., Burlacu V. ş.a. Administrarea preparatelor Consepsis şi Ultrablend în coafajul pulpar direct şi indirect // Medicina stomatologică: Publicaţie oficială a Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova (ASRM) / Ediţie consacrată celui de-al XIII-lea Congres Naţional al ASRM. Chişinău: Grafema Libris, 2006. – P.82-83.
 22. Zagnat V., Burlacu V., Lupu F., Paşa A. Indicele CPITN în examenul complex al pacienţilor cu afecţiuni inflamatoare parodontale şi corelarea lui cu alţi indici // Prevenţia în stomatologie. Eşecurile în dignosticul şi tratamentul ortodontic. – Chişinău. 2000. – P.5-8.
 23. Zagnat V., Burlacu V. Aspecte radiologice ale anatomiei dinţilor permanenţi // Imagistica medicală: Revista Societăţii Române de Radiologie şi Imagistică Medicală (Bucureşti). – 2001. – Vol.4. – P.53-54.
 24. Zagnat V. ş.a. Combaterea raţională a proceselor imflamatorii parodontale // Probleme actuale de stomatologie / Materialele Congresului XII naţional al medicilor-stomatologi din Republica Moldova. – Chişinău, 2003. – P.10-11.
 25. Zagnat V., Gumeniuc A., Porosencov A. Metoda indirectă de restabilire a bontului coronar cu pivot radicular sub construcţie ortopedică veche // Medicina stomatologică: Publicaţie oficială a Asociaţiei Stomatologilor din Republica Moldova (ASRM) / Ediţie consacrată celui de-al XIII-lea Congres Naţional al ASRM. Chişinău: Grafema Libris, 2006. – P.136-137.
 26. Загнат В.Ф. Микробный статус пародонтального кармана // Стоматология (Москва). – 1992. – №.1. – С.22-24.
 27. Загнат В.Ф., Балашов А.Н. Многомерный анализ клинико-лабораторных данных в стоматологии // Стоматология (Москва). – 1994. – Т.72. – С.22-26.
 28. Кушнир А., Бурлаку В. Кандидоз полости рта // Anale Ştiinţifice a USMF “Nicolae Testemiţanu”. Vol. III. – Chişinău, 2004. – P.561-564.
 29. Кушнир А. Ожован А. Современные проблемы распространения санитарно-гигиенических знаний по стотатологии // Anale Ştiinţifice ale Uiversităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  Nicolae Testemiţanu. Volumul 4. Probleme clinico-chirurgicale. Zilele Universităţii. 15-17  oct. 2008. Ediţia a IX-a. – Chişinău: CEP „Medicina”, 2008. – P.424-428.
 30. Кушнир А. Гигиена труда врача-стоматолога в новых условиях // Medicina Stomatologică. Ediţie consacrată celui de-al XIV-lea Congres Naţional  ASRM. – 2008. – Nr.3(8). – P.7-9.
 31. Кушнир А. Гирудотерапия заболеваний пародонта// Anale Ştiinţifice ale Uiversităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  Nicolae Testemiţanu. Volumul 4. Probleme clinico-chirurgicale. Zilele Universităţii. 15-17  oct. 2008. Ediţia a IX-a. – Chişinău: CEP „Medicina”, 2008. – P.428-431.