Default Header Image

Cercetare

Direcţia ştiinţifică principală – „Afecţiunile stomatologice de bază. Profilaxie şi tratament”. În limitele acestui subiect ştiinţific de referință au fost susţinute 10 teze de doctor în  medicină (1999-2016),o teză de doctor habilitat în științe medicale

 

Teme de cercetare universitare

1.  Argumentarea anatomo–fiziologică a tehnologiilor de refacere directă a cavităților cariate și distrofice dentare cu sisteme moderne de obturare.

 

2.  Argumentarea anatomo-fiziologică a tehnologiilor de tratament moderna a eroziunilor dentare.

 

3.  Argumentarea anatomo-fiziologică a tehnologiilor de tratament moderna a defectelor cuneiforme.

 

4.  Argumentarea anatomo-fiziologică și funcțională a realizării restaurărilor dentare directe în baza conceptelor ocluzale moderne.

 

5.  Argumentarea neuro-fiziologică a modificărilor manifestării bruxismului în funcție de acțiunea cofactorilor cotidieni.

 

6.  Argumentarea neuro-fiziologică a metodelor de corecție a manifestărilor bruxismului la pacienții stomatologici.

 

7.  Argumentarea aplicării anesteziei inhalatorii în stomatologia terapeutică cu folosirea inhalării Penthrox-ului.

 

8.  Argumentarea reabilitării ocluziei în cadrul tratamentului complex interdisciplinar al disfuncțiilor temporo-mandibulare.

 

9.  Argumentarea tratamentului ocluzal reversibil prin gutiere ocluzale în baza indicilor neuro-fiziologici la pacienți cu disfuncții temporomandibulare miogene.

 

10. Analiza distribuției bruxismului nocturn primar în populația generală cu evidențierea particularităților clinice de manifestare.