Default Header Image

scurt-istoric

O necesitate permanentă extrem de importantă a fost şi este perfecţionarea sistematică postuniversitară a medicilor. Perfecţionarea medicilor de profil stomatologic, în faza sa incipientă, avea loc în cadrul catedrelor de profil – terapeutic, ortopedic şi chirurgie stomatologică. Ulterior în acest scop au fost înfiinţate cursuri speciale de perfecţionare şi specializare a medicilor:

Perfecţionarea medicilor stomatologi terapeuţi începe cu anul 1975. Ea se efectua în cadrul catedrei Stomatologie Terapeutică a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (ISMC), ulterior reorganizat în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” , responsabil de organizare fiind dr.șt.med., asist. univ. A. ENI.

Cursul de stomatologie terapeutică şi pediatrică a fost organizat în februarie 1977 fiind condus de conf. A.Cuşnir. Componenţa iniţială a acestui curs fiind: A.Cuşnir (şef), A.Eni, (asistent), Z.Timofei (laborant). Bazele cursului au constituit secţiile de stomatologie din: Policlinica Nr.11, Spitalul Clinic Republican, Policlinica orăşenească pentru copii Nr.4. Actualmente aceste baze sunt: Asociaţia Medicală Teritorială Botanica, , Centrul republican de cardiologie. Cursul de stomatologie terapeutică şi infantilă organiza iniţial cicluri pentru perfecţionarea stomatologilor din Moldova şi Ucraina cu următoarele teme: Specializare, Perfecţionare generală în stomatologie terapeutică, Pefecţionare în stomatologie generală, Perfecţionare în stomatologie pediatrică, Perfecţionare tematică (Afecţiunile parodontale şi ale mucoasei bucale). Anual la acest curs se perfecţionau 30-40 stomatologi şi 10-12 stomatologi pediatri. Grupurile de studii includeau 5 cursanţi. Ciclul de perfecţionare generală în stomatologie dura patru luni, iar perfecţionările tematice durau două luni.

Pe parcursul anilor 1980-1988 erau invitaţi să ţină lecţii specialişti din domeniul stomatologiei: şeful catedrei de stomatologie pediatrică  prof. T.Vinogradova (Institutul de Perfecţionare a Medicilor din Moscova); şeful catedrei stomatologie terapeutică prof. Iu.Fiodorov (Institutul de Perfecţionare a Medicilor din Sanct-Petersburg)

Cursul de stomatologie terapeutică şi pediatrică inaugurat în anul 1977 şi condus de conf. A.Cuşnir, iar între anii 1986-1991 este inclus în cadrul Catedrei de stomatologie a FPM sub conducerea prof.univ. M.Buşan. În anul 1986 a fost fondată prima catedră de stomatologie la Facultatea de perfecţionare a medicilor – Catedra stomatologie FPM (şef – prof.univ. M.Buşan) în baza unirii cursurilor de stomatologie ortopedică, chirurgie stomatologică, stomatologie terapeutică (numite mai sus). Ea a existat până în anul 1991 când, graţie suprasolicitării numărului sporit de cursişti, catedra a fost scindata în: Catedra stomatologie terapeutică FPM (şef – prof.univ V.Burlacu), Cursul de ortopedie şi chirurgie stomatologică FPM (şef – prof.univ. M.Buşan), Cursul de chirurgie oro-maxilo-facială FPM (şef – prof.univ. V.Topalo).

Catedra „Stomatologie terapeutică” a fost fondată în 1991, în baza fostului curs de Stomatologie Terapeutică și Pediatrică a Facultății de Perfecționare a Medicilor. Ea este condusă de profesorul universitar V. Burlacu, care a desfășurat o activitate prodigioasă prin elaborarea și promovarea programelor privitor la noile direcții moderne în stomatologie „Terapie restaurativă”, ”Endodonție clinică ți practică” ș. a. cu perfecționarea ulterioară a medicilor stomatologi din Moldova din 1994. Între anii 2013-2015, catedra a fost inclusă în componența Catedrei Chirurgie OMF, implantologie orală și stomatologie terapeutică ”Arsenie Guțan”. Din septembrie 2015, a fost reformată în catedra Stomatologie Terapeutică a Facultății Stomatologie, șef catedră Valeriu Fala. Bazele clinice ale catedrei au servit secțiile de stomatologie a AMT Centru, AMT Botanica, a spitalului clinic a Ministerului Sănătății și a Dispensarului Centrului Național de Cardiologie.

Activitatea medicală practică contemporană, apariţia noilor metode de diagnostic şi tratament, suscită din partea catedrei noi şi competitive eforturi în organizarea activităţii didactice. Perfecţionarea medicală continuă presupune ajustarea la standardele internaţionale, elaborări de programe analitice, cursuri şi lecţii practice ce ţin de imperativele timpului