Timetable/Academic calendar

Orarul catedrei

Farmacie

 

NR. ORD.

 

 

DENUMIREA STAGIULUI

 

ANATOM.PAT./MELNIC EUGEN/ 101

1

Pneumoftiziologie  /Iavorschi Constantin/

12.03.2018 [6] - 16.03.2018 (5)

2

Fiziopatologie Clinica  /Lutan Vasile /

 02.03.2018 [5] - 09.03.2018 (5)

3

Anatom.patol.+Ex.tran. /Melnic Eugen /

02.04.2018 [9] - 26.09.2018 (100)

4

Anatomia patologica  /Melnic Eugen /

02.10.2017 [1] - 25.01.2018 (80)

5

Bioetica /Ojovan Vitalie /

23.02.2018 [4] - 01.03.2018 (5)

6

Boli Infectioase /Placinta Gheorghe /

19.03.2018 [7] - 23.03.2018 (5)

7

Histolog.,citolog.si embriol. / Saptefrati Lilian /

02.02.2018 [3] - 22.02.2018 (15)

8

Anat. Topograf.si Chirur.Oper./ Topor Boris /

26.01.2018 [2] - 01.02.2018 (5)

9

Endocrinologie / Vudu Lorina /

26.03.2018 [8] - 30.03.2018 (5)

 

NOTĂ

  1. Responsabilul de rezidenti la catedra previne la timp catedra respectiva unde rezidentii isi vor efectua stagiul urmator.
  2. Fiecare stagiu se finiseaza cu colocviu cu nota indicata in matricula rezidentului.
  3. Lista rezidentilor care au sustinut colocviul la sfirsitul stagiului conex se prezinta imediat la catedra de baza si la decanat.
  4. Concediul va fi acordat în luna august.
  5. Examenul de transfer se va sustine la sfirsitul anului de studii.