Default Header Image

Colaborare internațională

Proiectul SMILE

 

Studiu multicentric ”International Randomized Controlled Trial Evaluating Changes in Oral Health in Smokers after Switching to Combustion-Free Nicotine Delivery Systems: SMILE Study protocol” https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04649645, FALA Valeriu, dr. hab. șt. med., prof. univ., investigator principal pentru R. Moldova, 2020-2023

 

Componenţa nominală a grupului de lucru:

FALA Valeriu, dr. hab. șt. med., prof. univ., investigator principal pentru R. Moldova, Gospodaru Ștefan, student-doctorand;

Bordeniuc Gheorghe, asistent universitar,

Tighineanu Marcela, asistent universitar.

 

Obiectivele generale:

  1. Acest studiu își propune să investigheze dacă fumătorii de țigări care trec la sisteme de livrare a nicotinei fără ardere (CF NDS) suferă îmbunătățiri măsurabile ale parametrilor sănătății orale și ale aspectului dinților, comparând impactul pe termen scurt și lung asupra sănătății parodontale între fumătorii care continuă cu fumatul convențional. , cei care trec la sisteme de livrare a nicotinei fără ardere (CF NDS) și cei care nu fumează niciodată.Impactul ştiinţific, social şi economic preconizat

 

Rezultate obţinute:

  1. Au fost recrutați, investigați și se află sub monitorizare 60 de pacienți
  2. Sunt în curs de pregătire manuscrisele pentru publicații în baza rezultatelor preliminare ale studiului

 

 

 

 

VieSID Summer School 2022

Între 20-24 Iulie 2022, echipa USMF ”Nicolae Testemițanu” sub conducerea prof. Valeriu Fala și Acad. Prof. Victor Lacusta, în componența asistenților universitari Gheorghe Bordeniuc, Igor Cazacu și Marcela Tighineanu, au participat cu rapoarte științifico-practice la unul dintre cele mai importante forumuri din domeniu - Conferința Internațională privind Ocluzia și Funcția în Stomatologie, în incinta Universității de Medicină din Vienna. Conferința organizată în cadrul VieSID Summer School 2022 a fost dedicată comemorării activității profesionale și contribuției în stomatologia mondială a Prof. Rudolf Slavicek - ”părintele gnatologiei moderne”. În cadrul evenimentului, materialele de cercetare și activitate clinică au fost prezentate unei audiențe internaționale, cu reprezentanți din mediul academic și clinic din Europa, SUA, Canada, America Latină, Japonia, China.
-----------------------------------------------------------------------
Between July 20-24, 2022, the SUMPh "Nicolae Testemițanu" team under the leadership of Prof. Valeriu Fala and Acad. Prof. Victor Lacusta, including university assistants Gheorghe Bordeniuc, Igor Cazacu and Marcela Tighineanu, participated with scientific-practical reports at one of the the most important forums in the field - the International Conference on Occlusion and Function in Dentistry, on the premises of the University of Medicine in Vienna. The conference organized within the VieSID Summer School 2022 was dedicated to the commemoration of the professional activity and contribution to global dentistry of Prof. Rudolf Slavicek - "the father of modern gnathology". During the event, the research and clinical activity materials were presented to an international audience, with academic and clinical representatives from Europe, USA, Canada, Latin America, Japan, China.