Default Header Image

Publicaţii

PUBLICAȚIILE CATEDREI STOMATOLOGIE TERAPEUTICĂ

(2021-2025)

 

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

 1. GOLOVIN, B.; PEȘTEREANU, M.; BICIC, T.; LUPU, S.; PETCU, L.; DONI, N. Structure of emergencies at the prehospital stage in Moldova from 2019-2020 years. In: The Moldovan Medical Journal, vol. 64, nr. 4, 2021, p. 39-44. ISSN 2357-6373
 2. MORARU, V.; ZAGNAT, V. Argumentarea utilizării examenului CBCT în tratamentul endodontic. Buletinul AȘM, Științe Medicale,, vol. 70, nr. 2, 2021, 169-173. ISSN 1857-0011
 3. UZUNOV, O.; ZAGNAT, V. Evaluarea diagnosticului radiologic optimal al cariei dentare ocultă. Buletinul AȘM, Științe Medicale, vol. 70, nr. 2, 2021, 173-179. ISSN 1857-0011
 4. POPOZOGLO, V.; ZAGNAT, V. Optimizarea diagnosticului radiologic al afecțiunilor distructive periapicale. Buletinul AȘM, Științe Medicale, vol. 70, nr. 2, 2021, p. 165-168. ISSN 1857-0011
 5. ZAGNAT, D.; BURLACU, V.; CARTALEANU, A.; ZAGNAT, V. Unele manifestări la nivelul cavității orale la pacienții cu COVID-19. Buletinul Academiei de Științe a Moldova. Științe Medicale (acceptat, în curs de publicare)
 6.  LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G.; BOLUN, R. Management of patients with temporomandibular dysfunctions in the vision of periodontitis-target organ (heart) concept. În: Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică. Conferință științifică națională cu participare internațională - dedicată aniversării a 75-a de la nașterea academicianului Aurelian Gulea (26 mai 2021). Chișinău, 2021, ”Foxtrot SRL”, p. 390-404.  ISBN 978-9975-89-216-2
 7. ISTRATI, D.; BURLACU, V. Eficiența tratamentului endodontic imunomodulator în medicația periodontitelor apicale cronice osteo-distructive a dinților imaturi. În: Materiale avansate în biofarmaceutică și tehnică. Conferință științifică națională cu participare internațională - dedicată aniversării a 75-a de la nașterea academicianului Aurelian Gulea (26 mai 2021). Chișinău, 2021, ”Foxtrot SRL”, p. 125-141. ISBN 978-9975-89-216-2
 8. BICEC, I.; ZAGNAT, V. Unele aspecte de optimizare a tratamentului endodontic. În: Sănătatea, Medicina și Bioetica in societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare. Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Ediția a IV-a (29-30 noiembrie 2021), Chișinău, 2021, „Print Caro”, 2021, pp. 257-264. ISBN 978-9975-56-935-4
 9. EȘANU, V.; PALII, I.; VUDU, L.; TODIRAȘ, M.; CUBEȚ, V.; GOLOVIN, B.; EȘANU, V. Patterns of left ventricular remodeling in children with type 1 diabetes. In: 9th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» (April 18-19, 2021), Manchester, Great Britain. „Interconf”. Proceedings, v. 51, pp. 602-613. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/11662
 10. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G.; ROMANIUC, D. Screening of masticatory muscle activity disorders based on infrared thermography. In: 1. International Health Sciences, Biomedical and Innovative Approach Congress (Ankara, Turkey, 21-22 May, 2021). Congress Book. „IKSAD”, p. 43-56 ISBN: 978-625-7636-87-2, p. 39. https://b3b7dd1a-d8cb-4579-8cfc-f21897e0f1ee.filesusr.com/ugd/6dc816_4fdebf26a9cf4e4d8e1d700b61d5135e.pdf
 11. GRIBENCO, V.; ZAGNAT, D.; ZAGNAT, V.; FACHIRA, A.; GOLOVIN, B.; BURLACU, V.; FALA, V. Aspecte clinico-psihologice ale reabilitării grupului de dinți frontali superiori. In: Revista Română de Medicină Dentară, vol. XXIV, nr. 1-2, 2021, p.52-74  https://rjd.ro/ro/volumul-xxiv/nr-1-2-2021/aspecte-clinico-psihologice-ale-reabilitarii-grupului-de-dinti-frontali-superiori/
 12. GOLOVIN, B.; CATANOI, N. Gestionarea situației pandemice COVID-19 de IMSP Centrul Național de asistență medicală urgentă prespitalicească.  În: „Teoria şi practica administrării publice’’, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2021; Chişinău). Materiale ale Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale (21 mai 2021, Chişinău). „AAP”, 2021, pp. 442-444.  http://dspace.aap.gov.md//handle/123456789/1777  
 13. GOROBIEVSCHI, S.; COSTRU, T.; PUIA, R.; UNGUREANU, A. Application of the concepts of quality of life in the health assessment of post COVID-19 patients. In: Journal of Social Sciences, Vol. IV, no. 3, 2021, pp. 79-88 https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(3).09

 

LISTA COMUNICĂRILOR PREZENTATE LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICATE CA REZUMAT (1-3 PAGINI)

 1. ОЖОВАН, А.Г.; ОЖОВАН В.В. Эндокринно-стоматологические патологии: биоэтические аспекты лечебного процесса в условиях пандемии Covid-19. In: Здоров'я, Медицина та Філософія: стратегії виживаннясофія живання.Матеріали ІХ Міжнародного симпозіуму з біоетики (15-16 квітня, 2021), Київ, 2021, «Графiка i дизайн», 2021, c. 57-59. ISBN 5-7715-0746-9.
 2. LACUSTA, V.; BORDENIUC, G.; FALA, V. Frequency of psychological distress in young white-collar females with chronic orofacial pain. In: Atlas International Congress on Social Sciences (11-13 June 2021). Abstract Book. Ankara, Turcia, 2021, p. 97. ISBN 978-605-70671-7-3
 3. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G.; IVANOV, M. Interdisciplinary approach to the pain syndrome in masticatory muscle dysfunction. In: International Black Sea Coastline Countries Symposium – VI (28-30 April, 2021). Congress Book. Giresun, Turcia, 2021, p. 264.
 4. LACUSTA, V.; BORDENIUC, G.; FALA, V. Franks earlobe sign in patients with various COVID-19 disease severity. In: II International Symposium on global pandemics and multidisciplinary COVID-19 Studies (19-20 July, 2021). Proceedings Book. Ankara, Turcia, 2021, p.73. ISBN 978-625-7720-49-6
 5. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G. Screening technique for masticatory muscle disorders. In: Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-VI (September 20-22, 2021), Beirut, Liban. Proceedings Book - Vol. 2, p. 187
 6. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G.; IVANOV, M.; GRÎU, C. Sympathetic skin responses determined by maximum voluntary jaw contraction in patients with autonomous disorders. In: ISARC 1st International Health Sciences, Biomedical and Innovative Approach Congress (21-22 May, 2021), Ankara, Turcia. Congress Book, p. 39.
 7. BORDENIUC, G.; LACUSTA, V.; FALA, V. Self-help method in the exacerbation of masticatory muscle disorders. In: 5th Asia Pacific International Modern Sciences Congress (July 16-18, 2021), Sydney, Australia. Abstract Book, p. 104. ISBN 978-625-7898-48-5
 8. BORDENIUC, G.; LACUSTA, V.; FALA, V. Sympathetic skin response variants observed in masticatory muscle pain patients. In: International ICONTECH Symposium-4 on Innovative Surveys in Positive Sciences (July 18-19, 2021), Adana, Turcia. Symposium Abstract Book, p. 14-15. ISBN 978-1-955094-09-2
 9. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G. Self-aid method for reducing muscle tension in patients with masticatory muscle disorders. In: International Modern Scientific Research Congress (June 4-5, 2021), Istanbul, Turcia. Abstract book, p.26
 10. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G.; IVANOV, M.; GRÎU, C. Diagnostic value of sympathetic skin response via electric stimulation and jaw contraction. In: Cukurova 7th International Scientific Researches Conference (September 7-8, 2021), Adana, Turcia. Abstract Book, p. 416-417
 11. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G.; IVANOV, M.; GRÎU, C. Diagnostic value of sympathetic skin response via electric stimulation and jaw contraction. In: 4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research (August 8-9, 2021), Warsaw, Polonia. Abstract Book, p. 243-244
 12. BURLACU, V.; CARTALEANU, A.; ZAGNAT, V. De la endodonția patomorfo-radiologică la cea reconfirmată de practica mondiala. În: Al XXV-lea Congres Național cu Participare Internațională a UNAS - Tehnici moderne de diagnostic și tratament în medicină stomatologică (6-8 octombrie 2021). București, România, Caiet de rezumate, p. 45-47
 13. GRIBENCO, V.; ZAGNAT, D.; BORDENIUC, G.; ZAGNAT, V.; FACHIRA, A.; GOLOVIN, B.; FALA, V.; BURLACU, V. Procedeu complex de evaluare, analiză și tratament al dizarmoniilor compozițiilor dento-gingivale frontale superioare. În: Al XXV-lea Congres Național cu Participare Internațională a UNAS - Tehnici moderne de diagnostic și tratament în medicină stomatologică (6-8 octombrie 2021). București, România, Caiet de rezumate, p. 24-25
 14. PETCU, L.; GOLOVIN, B.; PEȘTEREANU, M.; LUPU, S.; BICIC, T. Etiologia intoxicațiilor acute la copii. În: Conferința Științifică Anuală ”Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță” (20-22 octombrie, 2021). Culegere de rezumate, p. 391, ISBN 978-9975-82-223-7
 15. GOLOVIN, B.; PEȘTEREANU, M.; BICIC, T.; LUPU, S.; PETCU, S., DONI, N. Structura urgențelor medico-chirurgicale la etapa de prespital în Republica Moldova în anii 2019-2020. și Structure of emergencies at the prehospital stage in moldova in the years 2019-2020. În: Culegerea de rezumate a Conferinței științifice anuale cu genericul „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță”, Ediția II, Republica Moldova. Chişinău, 20-22 octombrie 2021, p. 185. ISBN 978-9975-82-223-7.
 16. PEȘTEREANU, M., GOLOVIN, B., PETCU, L., BICIC, T., LUPU, S, Midrigan Ion. Urgențele traumatice la etapa prespital în anul 2020. și Trauma emergencies at the prehospital stage in 2020. În: Culegerea de rezumate a Conferinței științifice anuale USMF „N. Testemiţanu” la a 76-a aniversare de la fondare, Ediția II, R. Moldova. Chișinău, 20-22 octombrie 2021, p. 195.  ISBN 978-9975-82-223-7.
 17. BICIC, T.; GOLOVIN, B.; PEȘTEREANU, M.; LUPU, S.; PETCU, L.; CREANGĂ, R. Urgențele pediatrice prespitalicești în anul 2020. și Prehospital pediatric emergencies in the 2020 year. În: Culegerea de rezumate a Conferinței științifice anuale USMF „N. Testemiţanu” la a 76-a aniversare de la fondare, Ediția II, R. Moldova. Chișinău, 20-22 octombrie 2021, p. 369. ISBN 978-9975-82-223-7.
 18. OJOVAN, A. Tratamentul afecțiunilor stomatologice la persoane vârstnice. În: Interdisciplinaritate în abordarea vulnerabilității. Culegere de materiale științifice. Chişinău, 2021, „Print-Caro”, pp. 48-49. ISBN 978-9975-56-871-5.
 19. OJOVAN, A. Subiecte de comportament medical defectuos în asistența stomatologică autohtonă. În: Sănătatea, Medicina și Bioetica in societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare. Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Ediția a IV-a (29-30 noiembrie 2021), Chișinău, 2021, „Print Caro”, 2021, pp. 113-116. ISBN 978-9975-56-935-4
 20. BOBOȘ, V.; ZAGNAT, V. Schimbările formei criptei și canalului de erupere a dintelui în dinamica eruperii. În: Sănătatea, Medicina și Bioetica in societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare. Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Ediția a IV-a (29-30 noiembrie 2021), Chișinău, 2021, „Print Caro”, 2021, pp. 281-282. ISBN 978-9975-56-935-4
 21. LACUSTA V.; FALA V.; BORDENIUC G. Frank’s sign in preclinical myocardial autonomic ischemic disorders screening. In: International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova, Ediția 11, 2021, p. 54. DOI: https://doi.org/10.53040/cga11.20036
 22. LACUSTA V.; LITOVCENCO A.; GRIU C.; BORDENIUC G. Paroxismal disorders in children with cerebellar tumors. In: 7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova, 17 -18 septembrie 2021, p. 49.
 23. BORDENIUC G.; LACUSTA V.; FALA V. Objective assessment of sympathetic electrodermal activity in patients with masticatory muscle pain. In: 7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova, 2021, p. 33.
 24. LITOVCENCO A.; LACUSTA V.; HADJIU S.; GRIU C.; BORDENIUC G. Autonomic evoked potential indices in children with cerebellar tumors. In: 7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova, 2021, p. 50.
 25. FALA V.; LACUSTA V.; BORDENIUC G. Anxiety and sympathetic skin responses in patients with masticatory muscle pain. In: 7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova, 2021, p. 33.

LISTA COMUNICĂRILOR ORALE/ POSTERE LA CONFERINŢE

 1. BORDENIUC, G.; LACUSTA, V.; FALA, V. Self-aid method in masticatory muscle disorders. In: 1st International Science and Applied Sciences Congress (13-14 July 2021), Adiyaman, Turcia
 2. BORDENIUC, G.; LACUSTA, V.; FALA, V. Self-help method in the exacerbation of masticatory muscle disorders. In: 5th Asia Pacific International Modern Sciences Congress (July 16-18, 2021), Sydney, Australia.
 3. BORDENIUC, G.; LACUSTA, V.; FALA, V. Sympathetic skin response variants observed in masticatory muscle pain patients. In: International ICONTECH Symposium-4 on Innovative Surveys in Positive Sciences (July 18-19, 2021), Adana, Turcia.
 4. BURLACU, V.; CARTALEANU, A.; ZAGNAT, V. De la endodonția patomorfo-radiologică la cea reconfirmată de practica mondiala. In: Al XXV-lea Congres Național cu Participare Internațională a UNAS - Tehnici moderne de diagnostic și tratament în medicină stomatologică (6-8 octombrie 2021), București, România
 5. FALA, V.; LACUSTA, V.; BORDENIUC, G.  Experiența abordării interdisciplinare a disfuncțiilor mușchilor masticatori. In: Summit MD-RO 2 ”Provocări și performanțe în stomatologia modernă”, București, România. https://conectdentistry.com/summit/summit-md-ro2
 6. GRIBENCO, V.; ZAGNAT, D.; BORDENIUC, G.; ZAGNAT, V.; FACHIRA, A.; GOLOVIN, B.; FALA, V.; BURLACU, V. Procedeu complex de evaluare, analiză și tratament al dizarmoniilor compozițiilor dento-gingivale frontale superioare. In: Al XXV-lea Congres Național cu Participare Internațională a UNAS - Tehnici moderne de diagnostic și tratament în medicină stomatologică (6-8 octombrie 2021), București, România
 7. LACUSTA, V.; BORDENIUC, G.; FALA, V. Frank's earlobe sign in patients with various COVID-19 disease severity. In: II Internatioanl symposium on global pandemics and multidisciplinary COVID-19 studies (July 19-20, 2021), Ankara, Turcia.
 8. LACUSTA, V.; BORDENIUC, G.; FALA, V. Frequency of psychological distress in young white collar females with chronic orofacial pain. In: Atlas 8th International Social Sciences Congress (June 11-13, 2021), Ankara, Turcia.
 9. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G. Screening of masticatory muscle activity disorders based on infrared thermography. In: ISARC 1st International Health Sciences, Biomedical and Innovative Approach Congress (21-22 May, 2021), Ankara, Turcia.
 10. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G. Screening technique for masticatory muscle disorders. In: Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-VI (September 20-22, 2021), Beirut, Liban.
 11. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G. Self-aid method for reducing muscle tension in patients with masticatory muscle disorders. In: International Modern Scientific Research Congress (June 4-5, 2021), Istanbul, Turcia.
 12. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G.; IVANOV, M. Interdisciplinary approach to the pain syndrome in masticatory muscle dysfunction. In: VIth International Black Sea Coastline Countries Symposium (April 28-30, 2021), Giresun, Turcia.
 13. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G.; IVANOV, M.; GRIU, C. Diagnostic value of sympathetic skin response via electric stimulation and jaw contraction. In: Cukurova 7th International Scientific Researches Conference, Adana, Turcia, 2021, September 7-8
 14. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G.; IVANOV, M.; GRIU, C. Sympathetic skin responses determined by maximum jaw contraction in patients with autonomous disorders. In: ISARC 1st International Health Sciences, Biomedical and Innovative Approach Congress (21-22 May, 2021), Ankara, Turcia.
 15. LACUSTA, V.; FALA, V.; BORDENIUC, G.; IVANOV, M.; GRÎU, C. Diagnostic value of sympathetic skin response via electric stimulation and jaw contraction. In: 4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research (August 8-9, 2021), Warsaw, Polonia
 16. ОЖОВАН, А.Г.; ОЖОВАН В.В. Эндокринно-стоматологические патологии: биоэтические аспекты лечебного процесса в условиях пандемии Covid-19. In: Здоров'я, Медицина та Філософія: стратегії виживаннясофія живання.Матеріали ІХ Міжнародного симпозіуму з біоетики (15-16 квітня, 2021), Київ, 2021
 17. BICIC, T.; GOLOVIN, B.; PEȘTEREAN, M.; LUPU, S.; PETCU, L.; CREANGĂ, R. Urgențele pediatrice prespitalicești în anul 2020. În: Conferința Științifică Anuală ”Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță” (20-22 octombrie, 2021) - Secțiunea ”Sănătatea mamei și copilului”, Chișinău, Republica Moldova
 18. FALA, V.; BORDENIUC, G. Abordarea interdisciplinară a disfuncțiilor sistemului stomatognat prin aplicarea noilor tehnologii digitale (curs educațional). În: Conferința Științifică Anuală ”Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță” (20-22 octombrie, 2021) - Secțiunea ”Aspecte teoretico-practice în stomatologia modernă”, Chișinău, Republica Moldova
 19. FALA, V.; BORDENIUC, G.; TIGHINEANU, M.; GAVRILIUC, P. Tehnologii digitale moderne în diagnosticul interdisciplinar și managementul pacienților cu disfuncții a sistemului stomatognat (workshop medical). În: Conferința Științifică Anuală ”Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță” (20-22 octombrie, 2021) - Secțiunea ”Aspecte teoretico-practice în stomatologia modernă”, Chișinău, Republica Moldova
 20. GOLOVIN, B.; LUPU, S.; BICIC, T.; PEȘTEREANU, M. Structura urgențelor medico-chirurgicale în Republica Moldova la etapa de prespital în anii 2019-2020. În: Conferința științifică anuală cu genericul „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță” dedicată marcării celei de-a 76-a aniversări de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Ediția II, Chișinău, 21 octombrie 2021
 21. GOLOVIN, B.; LUPU, S.; PEȘTEREANU, M. Urgențele pediatrice prespitalicești în anul 2020. În: Conferința Științifică Anuală ”Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță” (20-22 octombrie, 2021) - Profil tematic: V. Sănătatea Mamei și Copilului, Secțiunea ”5.1 Sănătatea copilului și adolescentului”, Chișinău, Republica Moldova
 22. OJOVAN, A. Subiecte de comportament medical defectuos în asistența stomatologică autohtonă. În: Sănătatea, Medicina și Bioetica in societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare. Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Ediția a IV-a (29-30 noiembrie 2021), Chișinău, 2021
 23. PETCU, L.; GOLOVIN, B.; LUPU, S.; PEȘTEREANU, M.; BICIC, T.; DONI, N. Etiologia intoxicațiilor acute la copii. În: Conferința științifică anuală cu genericul „Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță” dedicată marcării celei de-a 76-a aniversări de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Ediția II, 21 octombrie 2021. În: Colecție de E-Postere, p.166. Accesibil la https://drive.google.com/file/d/1X1s0XfZmoOJ-6rAxGhoC9vUJUCKajnGK/view

 

GHIDURI CLINICE

 1. ISTRATI, D. Endodonția regenerativă a periodontitei apicale cronice distructive în dinții imaturi. 2021. 95p. (30.07.2021 – aprobat de Comisia Științifico-Metodică de profil Stomatologie)

 

LISTA OBIECTELOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ (OPI) ÎNREGISTRATE SAU DEPUSE

Certificat de drept de autor

 1. COSTRU, T.; RAISA, P.; BUTA, G.; COJOCARU, S.; GROPPA, S.; UNGUREANU, A.; GOROBIEVSCHI, S.; VATAMAN, A. Registrul de evidență al pacienților cu COVID-19, spitalizați în instituțiile medico-sanitare publice spitalicești din Republica Moldova. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, Seria O Nr. 6956 din 26.07.2021
 2. COSTRU, T.; PUIU, R.; BUTA, G.; COJOCARu, S.; GROPPA, S.; UNGUREANU, A. Evaluarea stării de sănătate și aprecierea calității vieții a pacienților, incluși în registrul electronic COVID-19, spitalizați în instituțiile medico-sanitare publice spitalicești din Republica Moldova. Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe, Seria O Nr. 6957 din 26.07.2021
 • Metode noi documentate
 1. ISTRATI, D.; GULEA, A.; GRAUR, V.; ȚAPCOV, V.; CEBAN, E.; STOROJOV, N.; CĂLĂRAȘ, L. Utilizarea complecșilor clorurii și bromurii de cupru(II) cu N-(prop-2-en-1-il)-2-(piridin_2_ilmetiliden)-hidrazicarbotioamida în calitate de inhibitori ai bacteriilor din specia Acinetobacter baumanii. În: Buletin Oficial de proprietate intelectuală. nr. 7, 2021, p. 34-36
 • Cereri de brevetare depuse
 1. FALA, V. Metodă de diagnostic al disfuncțiilor mușchilor masticatori. A61C 19/00. Brevet de invenție de scurtă durată (în curs de patentare)
 2. BORDENIUC, G.; FALA, V.; BÎZGAN, S.; LACUSTA, V. Metodă de diagnostic al disfuncțiilor mușchilor masticatori. A61C 19/00. Brevet de invenție de scurtă durată (în curs de patentare)