Default Header Image

Publicaţii

Monografii

Istrati, D.; Burlacu, V. Opțiuni de tratament modern a periodontitei apicale cronice în dinți imaturi. Chișinău: Universul, 2016. 104 p.

 

Manuale, cursuri, îndrumare, elaborări metodico-didactice:

Burlacu V., Fala V. Secretele endodontologiei clinice: Ghid practic. Chişinău: CCRE „Presa”, 2007. 132+28 p.

Burlacu V., Eni Ana, Cartaleanu Angela, Ojovan Ala, Ursu Elvira. Stomatologie terapeutică în probleme clinice situative. Chişinău: CE UASM, 2007. 126 p.

Eni Ana. Ghid stomatologic. Recomandări clinico-didactice. Chişinău: Vector, 2010. 101 p.

Costru Tudor. Morbiditatea distrofiilor dentare posteruptive la angajații din sistemul sanitar predispuși riscurilor mediului ocupațional : Recomandări metodice.  Chișinău, 2014. 25 p.

Costru Tudor. Activități și metode de profilaxie a afecțiunilor stomatologice printre angajații

fabricilor de vin : Recomandări metodice. Chișinău, 2014. 23 p.

 

Boris Golovin. Urgențe medicale în stomatologia terapeutică. (Recomandări metodice pentru

studenți, rezidenți și medici stomatologi terapeuți). Chișinău, 2016 21 p.

 

Boris Golovin, Vasile Zagnat. Geometria clinico-anatomică a dinților permanenți și spațiului lor  endodontic. Chișinău, 2016. 58 p.

Năstase C., Terehov A., Nicolau Gh., Burlacu V., Gnatiuc P. Diagnosticul timpuriu al leziunilor și stărilor precanceroase orale /îndrumar metodic. Chișinău: USMF “N.Testemiţanu”, 2017. 32 p.

 

Articole ştiinţifice

 

Fala V., Lăcusta V., Bordeniuc Gh., Golovin B., Romaniuc D. Bruxismul diurn și factorii cotidieni (studiu preliminar). În: Medicina Stomatologică. 2016, nr. 3(40), p.9-14.

 

Burlacu V-R., Burlacu V., Cartaleanu A., Fala V., Rudic V., Bordeniuc Gh. Remediu biologic de prevenție stomatologică. În: Medicina Stomatologică, 2016, nr. 3(40), p.77-78.

 

Okushko V., Zagnat V., Chependyuk T. Structurile morfologice care asigură cinetica lichidului dentar în ontogeneză. În: Revista Română de Medicină Dentară. București, România. 2016, Vol. XIX, nr. 1, p.5-17.

 

Porosencova T., Burlacu V. Utilizarea probioticelor în promovarea sănătății orale. În: Revista Română de Medicină Dentară. București, România. 2016, Vol. XIX, nr.3, p.209-219.

 

Elena Tintiuc, Valeriu Gobjila, Zinaida Gurev. Ansamblul de activități direcționate spre asigurarea populației cu servicii stomatologice de ambulator calitative. (Revista Medicina Stomatologică nr.4 (37) 2015, publicație oficială a ASRM, Chișinău, 2015, pag. 24-27).

 

Elena Tintiuc, Valeriu Gobjila, Zinaida Gurev, Aurelia Morcheli. Evaluarea performanței –        instrument de îmbunătățire a calității serviciilor stomatologice. (Revista „Medicina Stomatologica” Nr. 4(41)/2016, publicaţie oficială a ASRM , Chișinău 2016, pag. 51-55.

 

Costru T. Proprietățile curative ale preparatului combinat BioR 0,01 cu strat de ceară de albine (Comprimat BioR-C 0.01). În: Medicina Stomatologică. 2016, nr. 3(40), p.23-25.

 

Friptu Dumitru. Rolul abfracţiei în etiologia, patogenia şi tratamentul leziunilor cervicale

necarioase. În: Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători

ale USMF „Nicolae Testemițanu”, Chişinău  2015 , p. 330.

 

Cartaleanu A.; Burlacu V.; Costru T.; Untilă E. Unele aspecte histologice ale cariilor dentare și complicațiilor pulpare. În: Medicina Stomatologică, 2016, nr. 3(40), p.36-37.

 

Ojovanu V.I., Ojovan A.G. Corelația utilului și esteticului în stomatologie drept subiect de abordare bioetică. În: Strategia supraviețuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei: Culegere de articole științifice cu participare internațională. Vol. 22. Chișinău: CEP Medicina, 2016, p.29-31.

 

Fala V. Corelația indicilor cantitativi ale membranei Schneider, indentației și manifestărilor clinice ale parodontitei cronice generalizate. În: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, nr. 1(7), 2017, p.67-77.

 

Lacusta V., Fala V., Romaniuc D., Bordeniuc Gh., Fala P. Coffee consumption influence upon the clinico-neurophysiological manifestations of primary sleep bruxism. În: The Moldovan Medical Journal, nr. 3(60), 2017, p.17-22.

 

Romaniuc D., Bordeniuc Gh., Fala P., Lacusta V., Fala V. Optimizarea diagnosticului dereglărilor vegetative în sistemul stomatognat la pacienții cu bruxism nocturn sub influența substanțelor psihoactive. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei, 2017, nr. 2(54), p.276-281.

 

Cartaleanu A., Burlacu V., Ojovan A., Istrati D. Endodonția primilor molari superiori. În: Medicina Stomatologică, 2017, nr. 1-2(42-43), p.59-60.

 

Năstase C., Nicolau Gh., Terehov A. Înzestrarea tehnico-materială modernă a instituţiilor şl cabinetelor stomatologice. În: Medicina stomatologică,  2017, Nr. 1-2 (42-43), p.20-28.

Năstase C., Terehov A., Nicolau Gh.,  Burlacu V., Gnatiuc P., Şestovschi M. Diagnosticarea timpurie a stărilor precanceroase ale cavităţii orale. În: Medicina stomatologică, 2017, Nr. 4 (45), p.16-20.

Năstase C., Terehov A., Nicolau G., Gnatiuc P. Optimizarea primirii pacienților stomatologici prin implementarea principiilor de ”Lucru la patru mâini”. În: Medicina Stomatologică, 2017, nr. 1-2(42-43), p.16-19.

 

Ojovan A, Ojovan V. Subiecte teoretico-medicale și bioetice ale semiologiei în afecțiunile endocrine cu manifestare stomatologică. În: Strategia supraviețuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei: Culegere de articole științifice cu participare internațională. Vol.23. Chișinău: CEP Medicina, 2017, p.67-69.